Říjen 2017

Filosofie - základ

30. října 2017 v 18:32 | Brooklyn Girl
Sókratés byl athénský filosof, učitel Platónův.
Na rozdíl od svých předchůdců, kteří pátrali po původu a příčinách světa, Sókratův zájem se soustředil na záležitosti člověka a společnosti

Založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Své spisy psal většinou formou rozprav mezi svým učitelem Sókratem a dalšími osobami.

  • rozdíl mezi pravým poznáním a pouhým míněním

Aristotelés ze Stageiry byl filosof a nejvýznamnější žák Platonův. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd.